Ondernemingsrecht

De advocaten van BOS VAN DER BURG adviseren over alle facetten van het ondernemingsrecht.

Wij begeleiden onder andere bij:

 • Oprichting Nederlandse rechtspersonen c.q. personenvennootschappen
 • Wijzigingen van statuten van rechtspersonen
 • Omzetting van rechtspersonen naar andere rechtsvormen
 • Financiële, fiscale of juridische reorganisaties van de concernstructuur
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Certificeringsconstructies
 • Samenwerkingsovereenkomsten tussen bedrijven
 • Arbeidskwesties
 • Fusies, overnames en splitsingen
 • Financiering en zekerheden
 • Incasso’s, beslag en executiegeschillen
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Herstructureringen, doorstart en pre -pack
 • Gerechtelijke procedures, zowel bij de Ondernemingskamer als bij Rechtbank/Gerechtshof en Arbitrage instituten