Vastgoed

  • Koop en verkoop onroerende zaken, nationaal en internationaal
  • Adviseren in huurkwesties, zowel huur bedrijfsruimte als huur woonruimte
  • Advisering met betrekking tot bouwcontracten, projectontwikkeling en financiering 
  • Procedures Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, Metaalnijverheid en Nederlands Arbitrage Instituut